Generalforsamling - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

Generalforsamling

OS

Dagsorden til ordinær generalforsamling

22
. september 2020 kl. 19:30 på

Oksvangvej 17, 6705 Esbjerg Ø
Dagsorden

a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af stemmetæller
d) Beretning om lokalafdelingens virksomhed
e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
f) Lokalafdelingens fremtidige virksomhed
g) Indkomne forslag, sendes via mail til post@dkkesbjerg.dk senest 14 dage før.
h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

i) Valg af revisor og revisorsuppleant

j) Eventuelt
Ja, jeg deltagerTilbage til indhold