Hundeskove - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

Hundeskove

NYT > Seneste nyheder
Hundeskove

Der er etableret mere end 200 hundeskove over hele landet. Hundeskovenes placering afhænger fx af afstanden til tætbebyggede boligområder, lokale hundeluftningsmuligheder, omfanget og sårbarheden af det lokale dyreliv og behov for hegning og om grundejeren finder det hensigtsmæssigt for ham.

Grundejeren fastsætter selv regler for sin hundeskov - tjek derfor altid efter hos skovejeren om reglerne for hans hundeskov.
Reglerne for Naturstyrelsens mere end 150 hundeskove gælder derfor ikke automatisk hos kommuner eller private skovejerere.

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har "fuldt herredømme" over hunden. Det svarer helt til indholdet i hundelovens bestemmelser om "fuldt herredømme".

"Fuldt herredømme" betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.
Tilbage til indhold