Vi begynder træningen igen - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

Vi begynder træningen igen

NYT
Ud fra myndighedernes seneste udmelding og retningslinjer vurderer Dansk Kennel Klub, at hundetræ-ning udendørs i små hold på maksimalt 10 personer (inkl. instruktør) vil kunne genoptages. Myndighe-dernes anbefaling er fortsat, at man skal samles så få som muligt, og at man ikke skal samles unødigt. DKK vil lade det være op til den enkelte at vurdere, hvorvidt træning er en nødvendighed.
DKK indskærper dog, at tilhører man en risikogruppe, eller føler man sig syg, skal man naturligvis blive hjemme. Genoptagelse af træning sker ud fra hensyntagen til overholdelse af de af myndighedernes an-befalede afstandskrav.

Dette betyder, at:

- alle igangværende hold bliver kørt færdig (undtaget rally lydighed, der starter forfra)

- alle kursister får via mail og sms besked om hvordan de skal forholde sig

- hvis du ikke ønsker at fortsætte på holdet, bedes du mail til post@dkkesbjerg.dk og meddele dette

- vi  ser det desværre ikke muligt at oprette nye hold på denne side af sommerferien. Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvor du får besked, når vi starter hold op igen.


Alle kursister burde have modtage info om hvordan de skal forholde sig. Har du IKKE hørt noget, bedes du venligst kontakte os på post@dkkesbjerg.dk


Alle modtager også en pdf-fil med info. Du kan også læse den her til højre - og den kan downloades.
Alle kursister modtager også en pdf-fil med info. Du kan også læse den her til højre - og den kan downloades.
Tilbage til indhold