Nye regler for fyrværkeri - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

Nye regler for fyrværkeri

RÅD > Jul og nytår
Bedre fyrværkeri-regler

Så er det – efter flere års indsats fra ikke mindst DKK – lykkedes at få ændret fyrværkerilovgivningen. Fra i år må der kun fyres fyrværkeri af fra den 27. dec. til den 1. jan.

DKK havde helst set, at affyring af fyrværkeri kun var blevet tilladt selve Nytårsaften. Men lovgivning kræver ofte kompromisser og de nye regler er langt bedre end de hidtidige, hvor man har måttet fyre af helt fra 1. dec. til 5. jan. Salgsperioden er er også blevet forkortet med 14 dage.

DKK opfordrer alle til at tænke på hunde (og andre dyr) og helt undlade anvendelse af knaldfyrværkeri og begrænse anvendelse af andet fyrværkeri til nytårsaften.

Der gøres opmærksom på, at det i dag kun er tilladt for private at affyre fyrværkeri – og kun lovligt fyrværkeri – i perioden 27. dec. til 1. januar – så altså ikke noget med privat fyrværkeri til diverse sommerfester!

Gode råd om hunde og fyrværkeri
Har du en hund, som er bange for høje lyde: skud, torden og fyrværkeri, kan du forsøge at træne den vha. en såkaldt lyd CD.

Er hunden meget bange, bør du søge dyrlæge og/eller adfærdsbehandler i god tid for at lægge en plan.

I den periode, hvor der fyres fyrværkeri af, skal bange hunde gå i snor, når de luftes. I den værste tid må man have den bange hund i snor i haven også hjemme i haven, med mindre haven er hegnet sikkert ind. Hvert år er der hunde, som bliver så forskrækkede, at de løber væk/hjemmefra og en del kommer desværre alvorligt til skade.

Selve nytårsaften skal hunden luftes ved 21-tiden. Det gælder også den rolige hund, som kan risikere at få sig en forskrækkelse for livet, hvis den kommer tæt på fyrværkeri. Hunde skal aldrig med ud at fyre fyrværkeri af. De kan finde på at løbe efter raketter, som ikke kommer rigtigt til vejrs og tage dem i munden med frygtelige ulykker til følge.

Den bange hund skal opholde sig i et rum sammen med sin familie. Træk gardinerne for for at undgå lysglimt og spil musik, så der løbende er jævn støj. Nogle hunde vil gerne have et lækkert tyggeben at beskæftige sig med. Men hvis hunden er meget bange, vil den være for stresset til at spise noget.

Har man gæster, kan den bange hund med fordel anbringes i et rum (med gardinerne trukket for og musik), hvor den kan høre familien. Døren bør låses, så gæster ikke ved et uheld får lukket hunden ud.

I dagene efter nytår, skal den bange hund fortsat holdes i snor og man skal – ift. alle hunde – være opmærksom på fyrværkerirester, som hunden kan finde på at forsøge at tage op og bide i.


Tilbage til indhold